Aktuálne informácie o akciách a termínoch.
 
                             
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prebieha zber informácií a inzercie do 19. vydania publikácie
 
POTRAVINÁRSTVO SLOVENSKA 2018
 
Informácie
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Navštívte nás na výstave AGROKOMPLEX 2017 (17. - 20. 8. 2017) v Nitre
 
- distribúcia publikácie Potravinárstvo Slovenska 2018
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prebieha zber informácií a inzercie do 23. vydania publikácie
 
POLYGRAFIA SLOVENSKA 2018
 
Informácie
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prebieha zber informácií a inzercie do 23. vydania publikácie
 
STAVEBNÍCTVO SLOVENSKA 2018
 
Informácie
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Navštívte nás na výstave CONECO 2018 v Bratislave
 
- distribúcia publikácie Stavebníctvo Slovenska 2018
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
www.cenovy-meter.sk - porovnajte si Vaše nákupné ceny, napr. energie a iné.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------