CHARAKTERISTIKA PUBLIKÁCIÍ -

    -    celoslovenské odborné zdroje informácií o firmách 

    -    kontaktné údaje, mená riadiacich pracovníkov, predmet podnikania 

    -    členenie do kapitol po jednotlivých špecifikáciách činností 

    -    abecedný prehľad všetkých firiem 

    -    farebné prezentácie firiem oddeľujúce jednotlivé kapitoly publikácií 

    -    na trhu od roku 1990 

    -    distribúcia publikácií na významných odborných výstavách 

    -    dostupnosť publikácií na slovenských poštách 

    -    prostredníctvom direct mailingu zasielanie do významných firiem Slovenska 

    -    klienti publikácií sú automaticky prezentovaní na našom informačnom portáli