Banky na Slovensku (k 20.6.2017)

Národná banka Slovenska
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
IČO: 30 844 789
Kód banky: 0720
BIC/SWIFT kód: NBSBSKBX
Web: www.nbs.sk
IBAN konvertor

Štátna pokladnica
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36 065 340
Kód banky: 8180
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
Web: www.pokladnica.sk

Národná banka Slovenska – prevádzkovateľ platobného systému SIPS
Národná banka Slovenska – prevádzkovateľ platobného systému SIPS
Kód banky: 1030

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
Kód banky: 8191
Web: www.cdcp.sk

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17, 811 06 Bratislava
IČO: 00 604 054
Kód banky: 9951
BIC/SWIFT kód: XBRASKB1

EXIMBANKA SR
EXIMBANKA SR
Grösslingova 1, 813 50 Bratislava
IČO: 35 722 959
Kód banky: 8160
BIC/SWIFT kód: EXSKSKBX
Web: www.eximbanka.sk


Banky

ČSOB
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská č. 18, 815 63 Bratislava
IČO: 30 805 066
Kód banky: 7500
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Web: www.csob.sk
Internetbanking: online
IBAN konvertor

OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava 1
IČO: 31 318 916
Kód banky: 5200
BIC/SWIFT kód: OTPVSKBX
Web: www.otpbank.sk
Internetbanking: online
IBAN konvertor

Poštová banka
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Kód banky: 6500
BIC/SWIFT kód: POBNSKBA
Web: www.pabk.sk
Internetbanking: online

Prima banka
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova č. 11, 010 11 Žilina,
IČO: 31 575 951
Kód banky: 5600
BIC/SWIFT kód: KOMASK2X
Web: www.primabanka.sk
Internetbanking: online
IBAN konvertor

Privatbanka
Privatbanka, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 31 634 419
Kód banky: 8120
BIC/SWIFT kód: BSLOSK22
Web: www.privatbanka.sk
Internetbanking: online

Raiffeisen banka
Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
IČO: 00 686 930
Kód banky: 1100
BIC/SWIFT kód: TATRSKBX
Web: www.raiffeisen.sk
Internetbanking: online

SBERBANK Slovensko
Sberbank Slovensko, a.s..
Vysoká 9, P.O.BOX 81, 810 00 Bratislava
IČO: 17 321 123
Kód banky: 3100
BIC/SWIFT kód: LUBASKBX
Web: www.sberbank.sk
Internetbanking: online
IBAN konvertor

Slovenská sporiteľňa
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653
Kód banky: 0900
BIC/SWIFT kód: GIBASKBX
Web: www.slsp.sk
Internetbanking: online
IBAN konvertor

Slovenská záručná a rozvojová banka
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 682 420
Kód banky: 3000
BIC/SWIFT kód: SLZBSKBA
Web: www.szrb.sk

Tatra banka
Tatra banka, a. s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00 686 930
Kód banky: 1100
BIC/SWIFT kód: TATRSKBX
Web: www.tatrabanka.sk
Internetbanking: online
IBAN konvertor
Hromadný IBAN konvertor
IBAN hromadný konvertor

VÚB BANKA
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IČO: 31 320 155
Kód banky: 0200
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
Web: www.vub.sk
Internetbanking: online
IBAN konvertor


Pobočky zahraničných bánk

BKS Bank AG
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 36 869 856
Kód banky: 8420
BIC/SWIFT kód: BFKKSKBB
Web: www.bksbank.sk

Fio banka
Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava
IČO: 36 869 376
Kód banky: 8330
BIC/SWIFT kód: FIOZSKBA
Web: www.fiobanka.sk

J&T Banka
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4
IČO: 35 964 693
Kód banky: 8320
BIC/SWIFT kód: JTBPSKBA
Web: www.jtfg.sk

Komerční banka Bratislava
Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
Hodžovo námestie 1A, P.O. Box 137, 810 00 Bratislava
IČO: 47 231 564
Kód banky: 8100
BIC/SWIFT kód: KOMBSKBA
Web: www.koba.sk

mBank
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO: 36 819 638
Kód banky: 8360
BIC/SWIFT kód: BREXSKBX
Web: www.mbank.sk
Internetbanking: online

Oberbank
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
IČO: 36 861 146
Kód banky: 8370
BIC/SWIFT kód: OBKLSKBA
Web: www.oberbank.sk

UniCredit Bank Slovakia
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1, 813 33 Bratislava
IČO: 47 251 336
Kód banky: 1111
BIC/SWIFT kód: UNCRSKBX
Web: www.unicreditbank.sk
Internetbanking: online
IBAN konvertor

Stavebné sporiteľne

ČSOB stavebná sporiteľňa
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Radlinského 10, 813 23 Bratislava 1
IČO: 35 799 200
Kód banky: 8170
BIC/SWIFT kód: KBSPSKBX
Web: www.csobsp.sk

Prvá stavebná sporiteľňa
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 25
IČO: 31 335 004
Kód banky: 5900
BIC/SWIFT kód: PRVASKBA
Web: www.pss.sk
IBAN konvertor

Wüstenrot, stavebná sporiteľňa
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Grösslingova 77, 824 68 Bratislava
IČO: 31 351 026
Kód banky: 7930
BIC/SWIFT kód: WUSTSKBA
Web: www.vub.sk


Zoznam účastníkov pre SEPA úhrady
Zoznam účastníkov pre SEPA úhrady


Zoznam krajín SEPA úhrady

Euromenové krajiny v EÚ
Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko

Ne-euromenové krajiny EÚ
Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko

Krajiny EHP mimo EÚ
Island, Lichtenštajnsko, Nórsko

Krajiny mimo EHP
Monako, Švajčiarsko


SWIFT Online Directories and downloads
SWIFT Online Directories and downloads

Zoznam účastníkov platobného systému SIPS
Zoznam účastníkov platobného systému SIPS